český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® Bioclean® AL HP Super koncentrovaný čisticí přípravek
Last update: 2023/06/12 13:56

ODMAŠŤOVACÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK
PRO NÁROČNÉ ČIŠTĚNÍ

KONCENTROVANÉ SLOŽENÍ S OBSAHEM 22 % ÚČINNÝCH LÁTEK

S OSVĚDČENÍM NSF A1 PRO ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

LZE POUŽÍT NA VEŠKERÉ POVRCHY, PODLAHY, KONSTRUKCE, STROJE,
VÝROBNÍ LINKY, KVASÍRNY,
BALICÍ A PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY

SILNÁ SMÁČECÍ, ODMAŠŤOVACÍ A ODVÁPŇOVACÍ SCHOPNOST

 

  

 

 

 

Odpovídá doporučení komise (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017
o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách
a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Garantovaný odmašťovací a čisticí přípravek bez obsahu uhlovodíků,

MOSH/POSH a MOAH

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání 
Č. 21/009485 podle normy DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID)

  

 

 

Žádný výstražný symbol nebezpečnosti při naředění vodou až do koncentrace 8 %.

 

 

 

POPIS

BIOCLEAN® AL HP je alkalický silně koncentrovaný čisticí prostředek vyvinutý pro náročné čištění v průmyslovém prostředí. Používá se k odstranění všech druhů znečištění živočišného, rostlinného nebo minerálního původu.

BIOCLEAN® AL HP je obzvláště vhodný k odstraňování organických produktů, jako jsou tuky, lehké či těžké uhlovodíky, při pravidelných čištěních podlah v dílnách, konstrukcí, vrtných plošin, skladovacích prostor a při naléhavých úklidech během průmyslových procesů nebo při náhodném postříkání.

BIOCLEAN® AL HP má silný čisticí a odvápňovací účinek na anorganické částice nebo na zbytky vznikající při hoření. Lze ho také používat na čištění vnitřků kotlů nebo na odstraňování kapalných inkoustů zejména ve flexografii.

BIOCLEAN® AL HP se používá přímo ve výrobních dílnách.

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

BIOCLEAN® AL HP se používá v koncentraci 2 % až 20 % ředěný s běžnou vodou, v závislosti na povaze znečištění a míře znečištění.

Používá se pomocí hadříku, kartáče, postřikem s opláchnutím pod nízkým nebo vysokým tlakem nebo pomocí čisticích kartáčových strojů.

BIOCLEAN® AL HP se také používá do ultrazvukových strojů.

Nebezpečný Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalný, čirý

-

Barva

Vizuální

Růžová

-

Zápach

-

Velmi slabý, bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

1,030

g/l

Obsah účinných látek

-

22

%

pH čistý

NF T90-008

12,8

-

pH při 10 %

NF T90-008

10,8

-

pH při 5 %

NF T90-008

10,6

-

Doba průtoku Řez 3

NF EN ISO 2431

22

s

Index lomu

ISO 5661

1,351

Index

Povrchové napětí při 20 °C a 5 %

ISO 6295

30,5

Dyn/cm

Bod mrznutí

ASTM D 97

-11

°C

Pěnění při 5 %

NFT 60188

1/1000/500/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhlovodíků

LPCH

0

%

Obsah fosfátů

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah těžkých kovů a metaloidů

GCMS

0

ppm

CHSK chemická spotřeba kyslíku

NFT 90101

7420

BSK biologická spotřeba kyslíku

BSK 5 biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech

NF EN 1899-1

1350

BSK biologická spotřeba kyslíku

Celkové nerozpuštěné látky

NF EN 872

< 2

mg/l

Nerozpuštěné těkavé látky

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

475

mgN/l

Teoretická spotřeba kyslíku v mořské vodě

ISO 15705

8033

BSK biologická spotřeba kyslíku

Smáčecí schopnost

-

..

Kóty

Disperzní schopnost

-

...

Kóty

Emulgační schopnost

-

..

Kóty

Odmašťovací schopnost

-

...

Kóty

Odvápňovací schopnost

-

...

Kóty

 

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Nejprve proveďte zkoušku na plochách natřených lehce síťovanými barvami.
Po použití nevyhazujte do kanalizace.
BIOCLEAN® AL HP, pokud se používá neředěný, může časem způsobit zmatovatění anorganického skla.
Nepoužívejte na lehké vysoce lesklé slitiny v koncentraci vyšší než 5 % s vodou.

 

PŘEDSTAVENÍ 

 

         IBC kontejner 1000 kg

Odmašťovací, čisticí, odvápňovací, dekontaminační přípravek, NSF A1, zaručeně bez obsahu uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH, pro silné organické či anorganické znečištění. Vysoce účinný na podlahy, konstrukce, stroje, výrobní linky, kvasírny, balicí jednotky. Průmyslová údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. Lze používat v koncentraci s vodou od 2 % výše. MOSH POSH MOAH

Nádoba 200 kg  

Odmašťovací, čisticí, odvápňovací, dekontaminační přípravek, NSF A1, zaručeně bez obsahu uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH, pro silné organické či anorganické znečištění. Vysoce účinný na podlahy, konstrukce, stroje, výrobní linky, kvasírny, balicí jednotky. Průmyslová údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. Lze používat v koncentraci s vodou od 2 % výše. MOSH POSH MOAH

 

 

 

 

Kanystr 20 kg 

 

Odmašťovací, čisticí, odvápňovací, dekontaminační přípravek, NSF A1, zaručeně bez obsahu uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH, pro silné organické či anorganické znečištění. Vysoce účinný na podlahy, konstrukce, stroje, výrobní linky, kvasírny, balicí jednotky. Průmyslová údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. Lze používat v koncentraci s vodou od 2 % výše. MOSH POSH MOAH

 

 

Krabice 4x5 KG

 

Odmašťovací, čisticí, odvápňovací, dekontaminační přípravek, NSF A1, zaručeně bez obsahu uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH, pro silné organické či anorganické znečištění. Vysoce účinný na podlahy, konstrukce, stroje, výrobní linky, kvasírny, balicí jednotky. Průmyslová údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. Lze používat v koncentraci s vodou od 2 % výše. MOSH POSH MOAH

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE